“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Isten Országa mindenekelőtt szellemi ország, amelyet a Szentírás úgy ír le, mint az igazságosság, a szentség, a béke és a szeretet helyét, és amely a sötétség országának ellentéte. (Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.. Róma 14:17)

Amilyen a Királyság, olyanok azok is, akik hozzá tartoznak. Ha megvizsgáljuk a Szentírást, felfedezzük, hogy a Mennyei Királyság meghatározó vonásai egyben azok a vonások is, amelyek meghatározzák polgárait és magát Istent is.

A Szentírás úgy is jellemzi Istent, mint az igazságosság, a béke és a szeretet Urát. (Ő igazságos és hűséges. 5Mózes 32:4; Mert Ő először az igazságosság Ura, majd a békesség Ura. Zsidókhoz írt levél 7:1; Isten a szeretet. 1 János 4:16)

Ádám bukása miatt az ember a természetes születés által szellemileg halottnak születik, és nincs joga e Királyság állampolgárságához. (abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala. Efézus 2:12)

Azért, hogy megválthasson minket és lehetővé tegye a bűnök bocsánatát, az Úr Jézus Krisztus a halálával fizette ki a váltságdíjat. Meghalt, hogy mi új életet kezdhessünk. (Megszabadított minket a sötétség birodalmából, és átvitt minket szeretett Fiának országába, akiben megváltásunk van, az Ő vére által, a bűnök bocsánata. Kolossé 1:13, 14)

Istennek e mennyből leszállt országát szemléletesen úgy is fel lehet fogni, mint egy olyan területet vagy követséget, ahol a mennyei törvények uralkodnak.

Az Úr Jézus Krisztust ennek az Országnak a követeként küldték el, azzal a küldetéssel, hogy ezt a “Szent Területet” a szívünkbe hozza. Őt ennek a követségnek a bejáratánál vagy ajtajánál találjuk, aki elhozza az embereknek az azt szabályozó törvényeket. (Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem, az Istennek országát; mert azért küldettem. Lukács 4:43)

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román