“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Sokan közülünk szeretnének az Ő országának részesei lenni, szeretnénk üdvözülni és elkerülni az eljövendő haragot; kevesen vannak azonban, akiket zavar, hogy megértsék, hogy ezt a helyet, amelyet keresnek, Isten törvényei irányítják, amelyek örökkévalóak és változatlanok. (… de az Úr szava megmarad örökké. 1Péter 1:25) A Szentírás azt mondja, hogy Isten azért küldte nekünk ezeket a törvényeket, hogy megtartásukkal elkerüljük az örök halált. (Mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, soha nem lát halált. János 8:51; Mert az élet Lelkének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Róma 8:2) Közelebbről megvizsgálva megfigyelhető, hogy Isten törvényei az Ő gondolkodásmódját és létmódját fejezik ki, az Ő tükörképe, az Ő képmása. (Mert ki érte fel az Úrnak értelmét? 1Kor 2,16)

Így tévedés nélkül gondolhatjuk, hogy az Úr azért helyezi törvényeit a szívünkbe, hogy újraírja és belénk nyomtassa az Ő képmását. (Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, Zsidókhoz írt levél 10:16; Bennünk pedig Krisztus értelme van. 1 Korintus 2:16)

Magunk is láthatjuk, hogy a társadalom egyes világi törvényei nem mondanak ellent Isten törvényeivel. Vegyük példának az adótörvényt. Az Úr az, aki az “államot” az Ő szolgájává rendelte az adók beszedése végett. (Ezért is fizetsz te is adót, mert a hatóságok… Isten szolgái. Róma 13:6)

Így az Isten által elrendelt kormányok által adott törvényeket, amelyek nem mondanak ellent Isten törvényeivel, a felülről jövő törvényeknek alárendeltnek kell tekintenünk. (Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Róma 13:1)

Ha azonban az alacsonyabb rendű országok törvénye ütközik a Királyság törvényével, akkor a Királyság törvényét kell alkalmaznunk. (Vajon igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogysem Istenre, ítéljétek meg! ApCsel 4:19) Az emberi jogok területéről hozunk egy példát. A világ alsóbb országaiban/a világban, ha igazságtalanságot követnek el ellened, akkor a világi jogszabályok feljogosítanak arra, hogy megvédhesd magad. Így lehetőséged van arra, hogy a bűnüldöző szervekhez/rendőrséghez és a bírósághoz fordulj, hogy igazságot szolgáltass magadnak. A felső országban azonban a törvény fordítva működik.

Arra kényszerít, hogy békében élj minden emberrel. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. (Máté 5:40)

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román