“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Az Mennyegzői Ruha
Típus: Brosúra

Az Mennyegzői Ruha

Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy az Ő képmásának alakot kell öltenie bennünk, azt mondja nekünk, hogy az Ő tulajdonságait/jellemét kell belénk nyomni, hogy fel kell öltöztetnünk magunkat a menyegzői ruhába. Isten már a világ megalapítása előtt előkészítette számunkra ezt a tervet. (Mert akiket előre megismert, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóak legyenek az Ő Fiának képmásához. Róma 8:28)

Isten terve velünk az, hogy helyreállítsa bennünk az Ő képmását. Ő irányít minket a Szentlélek által, hogy az Ő képmásával/dolgaival ruházzon fel minket felülről. Ezek a ruhák, amelyekkel fel kell öltöztetnünk magunkat, a mi menyasszonyi ruhánk. Ha nincs nálunk a menyegzői ruha, akkor a külső sötétségbe leszünk vetve. (Barátom, mondta neki, hogy jutottál be ide menyasszonyi ruha nélkül? Máté 22:12)

Az egyik dolog, amit tennünk kell, hogy levetjük a régi embert a cselekedeteivel együtt, és felöltjük az új embert, aki Isten képmására lett teremtve. (Öltsétek fel az új embert, aki Isten képmására teremtetett. Efézus 4:24)

A menyegzői ruha és annak szövete

A menyegzői ruha szövetében van kedvesség, türelem, szelídség, szeretet, türelem… (Öltsétek fel az új ruhát gyengéd szívvel, kedvességgel, alázattal, szelídséggel, hosszútűréssel. De mindezek felett öltözzetek szeretettel, amely a tökéletesség köteléke. Kolossé 3:12, 14)

Ez az új ruha vagy a menyegzői ruha. Ez a szívünk ruhája, amely az Úr Jézushoz tesz minket hasonlóvá.

A jóságnak, a türelemnek és a szeretetnek gyökeret kell vernie bennünk, és ezt Krisztus Igéjének megtartásával, a Lélek vezetése alatt nyerjük el. (Az Ő hasonlatosságára változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr Lelke által. 2 Korinthus 3:18)

Aki ezt a jó munkát elkezdi bennünk az Ő Igéje és a Szentlélek által, az fogja azt befejezésig vinni. (Mert mi vagyunk az Ő műve. Efézus 2:10) Ő adta Fiát meghalni, hogy bocsánatot nyerjünk, Ő vetette el a magot (Krisztus Igéjét) a szívünkbe, amelyből az élet fakad, és Ő adta nekünk a Szentlélek ajándékát is megújulásunkhoz és növekedésünkhöz. (… a Lélek megújulása által… Titusz 3:5; a Szentlélek ajándékát kapjátok. ApCsel 2:38)

A Szentlélek munkája

A Szentlélek egész életünkben munkálkodik, hogy megszenteljen minket. A Lélek lesz a vezetőnk, aki ösztönöz és vezet minket. Az Úr tanításainak segítségével azon munkálkodik, hogy növekedjünk, hogy elérjük azt az eredményt, amit Isten akar, vagyis az Ő képmását, a menyegzői ruhába öltözést. (… a Lélek által munkált megszentelődés által. 1Pt 1,2).

Az Úr Jézus tanításai nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy belénk vésse az Ő tulajdonságait, hogy az Ő képmására formáljon bennünket.

A Szentlélek minden egyes tanítást külön-külön vesz át, és dolgozik velünk, hogy tökéletesítsen bennünket, hogy felöltözzünk a menyegzői ruhába. (Amikor eljön a Vigasztaló, az igazság Lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra; mert nem magától fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani. János 16:13; Ő megtanít titeket mindenre, és emlékezetetekbe idézi mindazt, amit mondtam nektek. János 14:26)

A Szentlélek nem azért jön hozzánk, hogy valahol a szívünk sarkában üljön, és ne figyeljenek ránk, anélkül, hogy mi megengednénk neki, hogy részt vegyen az életünkben.

Ő csak vezetői pozícióban jön, és csak akkor, ha beleegyezünk abszolút értelemben engedelmeskedni neki. Ezért mondja Isten, hogy törekedjünk arra, hogy teljesen az Ő Lelke irányítson bennünket. (Legyetek telve Lélekkel. Efézus 5:18) Ő jön, átveszi az életünket, és munkálkodik benne, hogy gyümölcsöt teremjen bennünk. (… járjatok a Lélekben, és ne a test kívánságait teljesítsétek. Galata 5:16)

A menyasszonyi ruhán való munka

A Lélek velünk dolgozik és támogat bennünket gyengeségeinkben. Megérti gyengeségeinket, és közbenjárásával segít nekünk. (Így segít minket a Lélek a mi gyengeségünkben is, mert nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk. Maga a Lélek azonban kimondhatatlan sóhajokkal közbenjár értünk. Róma 8:26)

De ha nem akarunk engedelmeskedni az Ő sugallatainak, akkor nem tud segíteni nekünk gyengeségünkben. Így megállítjuk a Lélek munkáját. Ő nem fog minket munkára kényszeríteni, ha mi nem akarunk. (Ne oltsátok ki a Lelket. 1 Thesszalonika 5:19).

Csak ha hagyjuk, hogy Krisztus Lelke vezessen minket, és drága gyöngyként keressük a Lélek dolgait, akkor Ő vezet minket, hogy megszerezzük azokat. (… a Lélek dolgai után járva élet és békesség. Róma 8:6; Akik a Lélek indításai szerint élnek, azok a Lélek dolgai szerint járnak. Róma 8:5)

Ahol új élet van, ott a Lélek munkájának eredményeként megjelennek az első gyümölcsök (… a Lélek első gyümölcsei vagyunk. Róma 8:23) Ezért könnyen ellenőrizhetjük, hogy a Lélek lakik-e bennünk.

A Szentírás azt mondja, hogy nem azért kapjuk a Lelket, hogy magunknak éljünk, hanem hogy az Úrhoz hasonlóvá váljunk, hogy szeretetünk legyen, és hogy mások hasznára legyünk. (A szeretet nem keresi a saját hasznát. 1 Korinthus 13:4; És mindenkinek adatott a Lélek megnyilvánulása mások hasznára. 1 Korinthus 12:7)

A felülről való dolgok megkülönböztetése

Ahhoz, hogy megkapjuk az Ország dolgait vagy az Ország kincseit, először is meg kell értenünk, hogy mik azok. Azokat a régi dolgokat fel kell adnunk, és fel kell cserélnünk a Királyságban található kincsekre, azaz a Lélek dolgaira/gyümölcseire: “szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom”. (Galata 5:22) Akkor fel kell adnunk az önszeretetet, vagyis azt, hogy önmagunknak éljük az életet. (Valóban, egyikünk sem önmagáért él… Róma 14:7).

Így új életet kezdünk a Királyság új dolgaival. Elkezdünk dolgozni jellemünk helyreállításán, a menyegzői ruhán, Isten Lelke által vezetve (És felöltöztetjük az új embert, aki Isten képmására lett teremtve, olyan igazsággal és szentséggel, amely az igazság. Efézus 4:24)

Amikor az új élet elkezdődik, új gondjaink, új dolgaink vannak. (Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régi dolgok elmúltak: íme, minden újjá lett… ezek a dolgok Istentől vannak. 2 Korinthus 5:17, 18)

Minden nap az Ő műhelyében vagyunk, Vele együtt dolgozunk azon, hogy az Ő képére változzunk. A Lélek sugallatainak való engedelmesség és az evangélium igéje által a Lélek gyümölcsei formálódnak bennünk.

A vágyak leigázása

A Lélek munkájának vagy a menyegzői ruha szövetének egyik gyümölcse a vágyak leigázása. Ha engedelmeskedünk a Lélek sugallatának, akkor Ő együtt munkálkodik velünk, hogy megszentelődjünk, hogy elhessegessük a vágyakat, hogy ne gondoljunk semmi rosszra, hogy ne legyünk haragtól mentesek stb. (… a Lélek által munkált megszentelődés által. 1Pt 1,2).

Amikor kísértésbe esünk, a Lélek emlékeztet minket az Úr szavaira, arra sarkall, hogy egyesítsük a hitet, a cselekedeteket. Akkor vezetni fog minket, hogy képesek legyünk elfordítani elménket a hiábavaló dolgoktól, és elmeneküljünk a szemek kívánságától. (Az igazságnak engedelmeskedve megtisztítottátok a lelketeket a Lélek által. 1 Péter 1:22)

A mi részünk az, hogy megfeszítsük a régi embert a szenvedélyeivel és kívánságaival (a test cselekedeteivel, a szemek kívánságával), hogy a Szentlélekkel együtt azon munkálkodjunk, hogy az Ő képmása helyreálljon bennünk, hogy az új embert öltsük magunkra. (Ha, a jobb szemed miatt bűnbe esel, vedd ki és vessétek el magatoktól. Máté 5:29)

Ahhoz, hogy a testet megfeszítsük, az Úr a Szentlélek mellett Krisztus testének tagjait is adja nekünk segítőül. (1Kor 12) Ezért nem csatlakozhatunk bárkihez, hanem csak abban az egyházban lehetünk, ahol tisztaságot gyakorolnak, és nem tűrik a bűnt.

Ott a Szentlélek és a többi tag segít bennünket a növekedésben és a régi test megfeszítésében. Azokkal kell együtt lennünk, akik nem szeretik a világot és a világ dolgait. A világ dolgainak való alávetettségük (pl. tengerre járás, gonosz beszéd, tévénézés és internetezés, holdudvar, megvesztegetés stb.) segíteni fog nekünk, hogy levetkőzzük a régi embert. (Meneküljetek az ifjúság kívánságaitól, és az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet hajtsátok azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják az Urat. 2 Timóteus 2:22)

Önvizsgálat

Elkezdtünk-e úgy járni a Lélek dolgai után, mint a kincsek után? Vajon mindennapos prioritásként kezeljük őket? Megvannak-e bennünk a Lélek első gyümölcsei? Megvan-e a Lélek szolgálatának gyümölcseként a vágyak leigázása? Megvan-e a türelem, a jóság? Dolgozunk-e a menyegzői ruhán?

Akinek megvan a Lélek, annak megvan a gyümölcse is. (Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Máté 7:16.) Ne áltasd magad azzal, hogy a Lélekkel rendelkezhetsz, ha nincsenek meg a gyümölcsei.

Ha feladtunk néhány bűnt (ivás, dohányzás, bulizás), olvasunk Bibliát, énekelünk, imádkozunk, bibliatanulmányokat tartunk, de még mindig magunknak élünk, és nem a Lélek dolgai után járunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az új élet még nem kezdődött el.

Ez egy részlet Az Mennyegzői Ruha című füzetből, amely teljes egészében elérhető online itt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román