“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Átformálódás Krisztus képére

Világra jövünk, felkészülünk az életre, dolgozunk, gyerekeink, unokáink születnek, többé-kevésbé élvezzük ezt az életet, és aztán mindennek vége lesz a sírban. Úgy tűnik, hogy az élet csak ennyit kínál nekünk. Ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy a legtöbb ember a világon csak ezt az életet fogyasztja, és nem törődik azzal, hogy marad-e valami a halál után.

Hisszük, hogy a legfontosabb dolog ebben a rövid életben, amit élünk, hogy mindannyian pontosan megismerjük Isten tervét velünk, emberekkel, hogy tudjuk, mi volt Isten célja, amikor megteremtette az embert.

Ezzel a füzettel választ szeretnénk adni arra, hogy mi a célja ennek az életnek, amit a földön élünk. Azt szeretnénk, hogy amit írtunk, útmutató legyen azok számára, akik szívük mélyén hiszik, hogy Isten a Teremtője mind az Univerzumnak, mind nekünk.

Megfigyelhetjük, hogy amikor arra kérnek tőlünk választ, hogy mi következik az életünk után, és mit kell tennünk ahhoz, hogy örökké Isten Országában élhessünk, az emberek nagy többsége teljes tudatlanságban él.

A tudatlanság miatt ma láthatjuk, hogy milyen sok embert manipulálnak különböző elméletekkel, amelyek azt próbálják elmagyarázni, hogyan lehet bejutni Isten Királyságába.

Az egyik a purgatórium elmélet. Ez az elmélet, amelyet a katolicizmusban találunk, azt mondja, hogy a bűnbocsánatot azzal nyerhetjük el, ha megfizetjük azt , ami biztosítja számunkra az Isten országába való belépést és ezáltal az örök életet.

Az ortodoxiában megtaláljuk a halottakért való felajánlásokat és imákat, majd a fogadalmakat, amelyeken a halottnak át kell esnie, és még sok mást, amelyeken keresztül az ember azt reméli, hogy így vagy úgy, de megvásárolhatja a bűnök bocsánatát.

A legtöbb evangélikus, protestáns és neoprotestáns egyház ugyanebben a helyzetben van. Az általános hit az, hogy ha csodáljuk Istent azért, amit értünk tett, ha hiszünk a keresztáldozatban, ha megvalljuk bűneinket, ha valamilyen formában istenfélőek vagyunk, akkor elnyerjük az üdvösséget, amely csak a bűnök bocsánatában áll.

Úgy tűnik, nagyon kevesen ismerik fel, hogy a bűnbánat és a keresztáldozatba vetett hit csak néhány dolog azok közül, amelyeket az embernek a hitélet kezdetén meg kell tennie. Könnyű belátni, hogy a Szentírás ismeretének hiánya az egyik dolog, ami az embert ebben a tudatlanságban tartja. (Azért tévelygtek! Mert nem ismeritek sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Máté 22:29)

A legtöbben megállunk a bűnbánatnál, a kereszt munkájánál… a keresztség vizében kötött szövetségnél, a bűnök bocsánatánál. Sokak számára itt áll meg az üdvösség munkája, mert nem ismerik fel, hogy Isten terve magában foglalja az ember jellemének helyreállítását és tökéletesítését is.

Szinte senki sem hiszi, hogy ahhoz, hogy méltónak találjanak minket arra az életre, amely az Ő örökkévaló országában vár ránk, Krisztus teljességére kell eljutnunk. (És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. (Efézus 4:11-13)

Isten e terve az örökkévalóságban készült, még az ember teremtése előtt. A mennyei Atya célja az volt, hogy az Úr Jézus testvéreivé váljunk, és ez a legösszetettebb és legnagyszerűbb terv, amit valaha is kitaláltak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román