"Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan,
a kik meghamisítják az Isten ígéjét"

Elérkezett az ébredés időszaka!

Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János 8:31

Egy olyan gyülekezet tagja vagy, amelyet az Úr Jézus épített, vagy egy olyan gyülekezeté, amelyet emberek építettek? Egy halott egyházban vagy, vagy egy élő egyházban? Fedezd fel az igazságot Krisztus egyházáról az "Az Egyház - Krisztus Teste" című füzet elolvasásával, és tudd meg, mit mond az Úr a mai egyházakról. Nagyon fontos tudni, hogy hol vagyunk, mert lelkünk üdvössége függ ettől.

Részlet az Egyház – Krisztus Teste című füzetből: Sokunk számára az egyház, amelyhez tartozunk, már nem rendelkezik Isten által adott céllal. Sokan az egyházat elsősorban olyan helynek tekintik, ahol megtalálhatjuk azt a lelki békét, ami egyébként a hétköznapokban elvész. Arra tanítottak bennünket, hogy amit általánosságban egyháznak nevezünk, az egy olyan hely, ahol közös vallási foglalatosságokkal rendelkező emberek gyűlnek össze. Ez egy olyan hely, amelyet olyan tevékenységekre szánnak, mint az éneklés, az imádkozás, a prédikáció meghallgatása, és a program után egy kis társalgás, majd mindenki visszatér a személyes gondjaihoz és érdeklődési köréhez.

A gyülekezet egy nagyon kis részének feladata ennek a programnak a megvalósítása, az egyháztagok nagy többsége abban a helyzetben van, hogy fogyasztja ezeket a vallási programokat, az ő munkájuk abból áll, hogy jelen vannak/ül a padban, és egy bizonyos összeggel részt vesznek a gyülekezet szükségleteinek kielégítésében. Természetesnek tűnhet számotokra, hogy a gyülekezetben sokan vannak, akik hónapokig vagy akár évekig nem vesznek részt az összejöveteleken, és mégis a tagsági listán maradnak. Hogy ne tévesszenek meg bennünket, ma minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy megvizsgáljuk, melyek azok a jelek, amelyek alapján megkülönböztethetjük az élő gyülekezetet, amely Krisztus teste, a halott gyülekezettől, amely Krisztus nélkül van.

ERŐFORRÁSOK A SPIRITUÁLIS ÉBREDÉSHEZ

Átformálódás Krisztus képére

Hisszük, hogy a legfontosabb dolog ebben a rövid életben, amit ezen a földön élünk, hogy mindannyian pontosan megismerjük Isten tervét az emberrel, aki az Ő teremtésének koronája, hogy megismerjük a célt, amiért Isten az embert teremtette.

Ahhoz, hogy megtudjuk, mi Isten terve, alaposan meg kell vizsgálnunk, mi volt Isten célja az ember megteremtésével, és azután megvizsgálhatjuk, mi az az út, amelyet követnünk kell, amíg elérjük azt a termetet, amelyre teremtett bennünket.

A Szentírás olvasásából láthatjuk, hogy Isten örökkévaló tervében nemcsak az angyaloknál magasabb rendű lények megteremtése szerepelt, hanem az volt a célja, hogy olyan lényeket teremtsen, akik az Ő teremtésének koronája lesznek, olyan lényt teremtett, aki a saját képére és hasonlatosságára és egyetlen Fiára hasonlít, olyan lényt, akiben az Ő természete megnyilvánul.

Úgy döntött, hogy olyan lényt teremt, amely az Ő természetével rendelkezik, amely az Ő képére és hasonlatosságára hasonlít. Olyan lényt teremtett, amely az Ő természetével rendelkezik, olyan lényt teremtett, amely teljesen különbözik mindattól, amit korábban valaha is teremtett. (1Mózes 1:26-27) Akkor Isten így szólt: “Alkossunk embert a mi képünkre, a mi hasonlatosságunkra; Isten képére teremtette az embert. 1Mózes 1:26-27)

Az Újjászületés Az újjászületés vagy az Isten Királyságának polgárságának elnyerése a legnagyobb esemény, ami valakinek az életében történhet. Az újjászületés kötelező az Isten Királyságába való belépéshez. (Bizony mondom nektek, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. János 3:…
Az Egyház - Krisztus Teste Sokunk számára az egyház, amelyhez tartozunk, már nem rendelkezik Isten által adott céllal. Sokak számára az egyház csak egy hely, ahol egy kis nyugalmat találnak, ami a hétköznapokban a zsúfolt életmód miatt elvész. Arra tanítottak bennünket, hogy azt higgyük, amit …
Az Mennyegzői Ruha Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy az Ő képmásának alakot kell öltenie bennünk, azt mondja nekünk, hogy az Ő tulajdonságait/jellemét kell belénk nyomni, hogy fel kell öltöztetnünk magunkat a menyegzői ruhába. Isten már a világ megalapítása előtt előkészítette számunkra ezt a …

Legújabb cikkek

A mai egyház

Egyre többen csalódnak a kereszténység és a mai egyházak fejlődésében, amelyek többsége beilleszkedett a világrendszerbe. Így azt tapasztaljuk, hogy képtelenek vagyunk egy olyan összejövetel részesei

Bővebben »

A Szentlélek munkája

A jóságnak, a türelemnek, a szeretetnek létre kell jönnie bennünk, és ezeket elnyerjük Krisztus Igéjének megtartásával a Lélek vezetése alatt. (Az Ő képmására változunk, dicsőségről

Bővebben »

Élet Isten Országában

Isten megteremtette a világegyetemet, és minden dolgot tökéletes rendbe állított, mindegyiknek megvan a maga működési törvénye. Az egyik ilyen törvény a gravitáció törvénye. E törvénynek

Bővebben »

Hosszútûrést

Ez az egyik “Isten tulajdonsága“, amelyet belénk akar vésni. Ezt a tulajdonságot, amellyel fel kell öltöznünk, a Lélek sürgetésére, a Krisztus Igéjének való engedelmesség által

Bővebben »

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román