“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

A világban az emberiség a bűn sötétségében fekszik. Nincs ember, aki jót cselekedne. Mivel az ember hajlik a rosszra, a világnak vannak világi törvényei, amelyek lehetővé teszik az emberi együttélést. Elítélik és büntetik a rossz cselekedeteket, de nincs hatalmuk arra, hogy az ember tökéletességén munkálkodjanak. A Szentírás szól a mózesi törvényről is, amely a törvényszegések következtében „adatott”. ( Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, Galata 3:19) A Mennyei Királyságban azonban a dolgok nem olyanok, mint a világban. Az Isten örökkévaló királyságához tartozók a világosságban élnek, tökéletesek és bűntelenek. Ahhoz, hogy Istennel együtt élhessen az örökkévalóságban, az embernek újjá kell születnie, és el kell érnie a tökéletességnek azt a színvonalát, amelyet a Királyság/az Isten képmása megkövetel. (Legyetek tehát tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes. Máté 5:48).

Az Ország törvénye vagy Krisztus törvénye azért jött el hozzánk, hogy elérjük a mennyei ország által megkövetelt tökéletességet; a belső emberhez szól, azzal a céllal, hogy megváltoztassa a szívünket, mert ez a törvény sokkal magasabb rendű, mint a mózesi törvény. (…noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való,. 1 Korintus 9:21)

Vigyáznunk kell, hogy ne keverjük össze az Ország törvényét, amelyet az Élet Lelkének törvényének is neveznek Krisztus Jézusban, a mózesi törvénnyel (Róma 8:2). A (mózesi) törvény szent és igazságos (Róma 7:12), de nem tudta tökéletessé tenni az embert. (… mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Zsidókhoz írt levél 7:19; mert a törvény csak árnyéka volt az eljövendő javaknak… soha nem tudja… tökéletessé tenni azokat, akik közelednek hozzá. Zsidók 10:1.) Az Ország törvénye vagy Krisztus törvénye, amelyben a mózesi erkölcsi törvény is benne van, arra törekszik, hogy átalakítson minket, hogy olyanok legyünk, mint Ő, vagyis hogy az Ő vonásait magunkba írjuk. (Aki szereti a másikat, az teljesítette a törvényt. Róm 13,8; Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek Krisztus törvényét. Galata 6:2) Aki Krisztus törvényét betölti, nem fogja eltörölni a mózesi törvényt, hanem megerősíti azt. (A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a hit által? Semmiképpen sem! Éppen ellenkezőleg, megerősítjük a törvényt. Róma 3:31; Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.. Róma 8:4)

Krisztus tanításai a tisztesség, a béke és a szeretet iskolája. Életre kelnek a szívünkben, ha hagyjuk magunkat az Úr Lelkétől vezetni, és engedelmeskedünk nekik. (Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;… Kolossé 3:12)

Így nemcsak a külső cselekedeteket, hanem a gondolatainkat is Krisztus törvényének kell alárendelni. (És tanítsátok őket, hogy kövessék mindazt, amit parancsoltam nektek. Máté 28:20; Minden gondolatot foglyul ejtünk, hogy Krisztusnak engedelmeskedjen. 2 Korintus 10:5)

Az általa vezérelt személyben a Szentlélek ezeket a tanításokat arra használja, hogy benne Krisztushoz hasonló képet formáljon. (És mi mindannyian ugyanarra a képmásra alakulunk át… a Lélek által. 2 Korinthus 3:18)

Az egyik ilyen tanítás azt mondja, hogy ne álljunk ellen annak, aki bánt minket. Ha ezt a tanítást a gyakorlatba ültetjük, akkor az úgy fog működni, hogy gyümölcsöt terem bennünk: békességet, bőséges türelmet; a Lélek gyümölcsét – Isten képmásának egy részét. (Ne álljatok ellen… Máté 5:39)

Azokat, akik belépnek vagy megszületnek az odafenn való országba, a Szentlélek tanítja és vezeti, majd ezt követően a hit próbatételén mennek keresztül, hogy megerősödjenek és elérjék a tökéletességet. (a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.. Jakab 1:3,4)

A próbák, amelyeken keresztülmegyünk, nem nagyobbak az emberi erőnél, és a sötétség legyőzését célozzák, hogy méltóvá váljunk a szentekkel való együttélésre. ( De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék… Lukács 20:35).

Önvizsgálati Kérdések:

  • Melyik királysághoz tartozom? A fenti vagy a lenti? Melyik törvényeknek adok elsőbbséget? Felcseréltem-e már a világ értékeit az Isten Országának értékeire?
  • Ha valakivel nehézségbe/ütközésbe kerülök, melyik ország törvényeit alkalmazom?

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román