“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

A világban “valaki” úgy rendezte el a dolgokat, hogy az életben való boldogulás érdekében nem megfelelő eszközökhöz folyamodunk. A Sátán ugyanúgy eljön hozzánk, mint az Úr Jézushoz, és különféle “előnyökkel” csábít, amelyeknek csak az a célja, hogy hálójába burkolózzunk. (Mindezeket megadom neked, ha leborulsz és imádsz engem. Máté 4:9)

Ezt úgy teszi, hogy amikor meghalljuk az Ország Igéjét, és a régi dolgokat a fentről jövő új dolgokkal akarjuk megváltoztatni, akkor végül olyan erősen belegabalyodunk a régiekbe, hogy képtelenek vagyunk a változásra. (…a bűn, amely oly könnyen behálóz minket. Zsidókhoz írt levél 12:1).

A túlélés érdekében és hogy elfogadható életszínvonalat biztosítsunk magunknak, sokan közülünk engednek a Sátán ajánlatának. Megadja nekünk azokat a dolgokat, amelyekre vágyunk, amelyekhez egyébként nem jutottunk volna hozzá; de ezt azzal a feltétellel teszi, hogy nem mondunk igazat, megvesztegetéssel vagy ajándékokkal, ravaszságra, lopásra apellálva. Vegyünk néhány példát, amelyek megmutatják, hogy a Sátán hogyan fog minket a hálójába a lopás és a hazugság eredményeként szerzett előnyökön keresztül. Ezek az előnyök a kicsiktől kezdve a jelentékteleneken át egészen a nagyon nagyokig terjedhetnek.

1. Ilyenpéldáulafeketemunka, amelyaminisztériumban/állambanbejelentett munkaszerződés nélküli munkavégzést jelenti, vagy a papíron alacsonyabb fizetést, és a kézben lévő adómentes különbözetből származó előnyöket. A “fekete ajánlat” igénybevételével elért előny a jelentős összegű többletjövedelem megszerzése. Sokak számára, akik ebben a helyzetben találják magukat, rendkívül nehéz lesz feladni ezt a “régi” életmódot, mivel jövedelmük majdnem a felére csökkenne, és az életük sokkal nehezebbé válna.

2. A jobb életszínvonal biztosítása érdekében a legtöbben közülünk olyan iskolába járnak, amely olyan diplomával/képesítéssel zárul, amelyet aztán egész életünkben használhatunk. Könnyen megfigyelhetjük, hogy az érettségi előtti vizsgák során a Sátán előáll egy csábító ajánlattal, aminek sokan közülünk engednek. Segíteni fog nekünk abban, hogy másolással/lopással megszerezzük a diplomát, és ezzel feladjuk az igazságot. Később segít nekünk jó állást találni, feltéve, hogy az elhelyezkedés előtt bemutatjuk a diplomát, amelyet lopással szereztünk. Azzal azonban, hogy bemutatjuk ezt a diplomát vagy bizonyítványt, amely igazolja, hogy rendelkezünk az állás betöltéséhez szükséges tudással, hazugságban fogunk élni.

Azzal, hogy használjuk, majd élvezzük annak hasznát, amit valójában elloptunk és hazudtunk, az igazságtalanság és a bűn láncolatába fogunk belegabalyodni, amelyből sokan soha nem fognak tudni kijönni. (Minden tolvaj és mindenki, aki hamisan esküszik, teljesen elpusztul. Zakariás 5:3)

3. Egy másik eset, amikor a Sátán csapdájába esünk, az a hazugságok segítségével felajánlott korábbi nyugdíjba vonulás (pl. “betegség miatt”). A hazugsághoz azonban ekkor lopás/igazságtalan jövedelemszerzés társul, ami szintén maradandó lelki következményekkel jár.

4. Egy másik jelentős pénzügyi előny, amelyet a Sátán kínál nekünk, az alacsonyabb költségek számos olyan szolgáltatás esetében, amelyekhez folyamodunk. Az általa szabott feltétel az, hogy beleegyezzünk abba, hogy azokkal dolgozzunk együtt, akik adót lopnak / akik nem állítanak ki nyugtát az általuk nyújtott szolgáltatásról. Ha ezeket a szolgáltatásokat törvényesen megadóztatnák, akkor sokak háztartási kiadásai 20-30%-kal növekednének. A legtöbbeknek egy ilyen intézkedés nagyon nehezen viselhető lenne. Hogy jobban megértsük, mik lehetnek ezek a szolgáltatások, néhány példát említünk: házépítés, házfestés, kertészkedés, mosógép javítása, hő-/elektromos/szaniter berendezések javítása, lakásbérlés, autójavítás, mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységek: szántás, vetés, aratás… favásárlás és -vágás, kútfúrás.  Figyeljünk azonban arra, amit az Úr mond: “Aki a tolvajjal társul, az a saját életét gyűlöli.” (Példabeszédek 29:24)

Az adófizetés mellőzése mindenki számára anyagi előnyt jelent, mind az eladó, mind a vevő számára. Ha 500 euró értékű tűzifát vásárol, de számla nélkül, akkor a 20%-os áfa, azaz 100 euró marad a zsebében, ami az alacsonyabb jövedelműek számára jelentős összeg. Sokan nem tartják ezt bűnnek, de képzeljük el, ha a kormány ugyanezzel a szabállyal élne; ebben a hónapban 100 euróval kevesebbet küldenének nekünk a nyugdíjunkból, a következő hónapban 105 euróval kevesebbet… Szomorúan kell megállapítanunk, hogy sokan azok közül, akik “újjászületettnek” vallják magukat, belekerülnek ebbe az igazságtalansági láncolatba.

Az adófizetés elmulasztása azt mutatja, hogy nem követjük a felülről jövő dolgokat/ Isten Országának igazságosságát. (Fizessetek adót, mert a hatóságok és a fejedelmek Isten szolgái. Róma 13:6) Ha azt mondjuk, hogy a világosságban vagyunk, de nem fizetünk adót/nem követjük ezt a parancsolatot, akkor hazudunk és nem az igazságot éljük. (Ha a világosság bennetek sötétség, milyen nagy lehet az a sötétség! Máté 6:23)

5. Az ajándékozás/vesztegetés egy másik dolog, amit ma sok helyen gyakorolnak, még a szemétszállítókkal is. Ha lemondunk az ajándékokról, az mindenféle nehézségeket fog okozni, a legnehezebb a kórházban, ahol elhanyagoltság és szenvedés lesz. Ha azonban elfogadjuk a szenvedést a kórházi ágyon, azért mert nem adtunk ajándékokat, akkor azt megkoronázza az a gyümölcs, amit termel, mégpedig a hosszútűrés. (Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül  Jakab 1:3,4)

Ahhoz, hogy az igazságosság országában éljünk, Isten azt kéri tőlünk, hogy adjuk fel a régi dolgokat, amelyek a világ menetére jellemzőek, még ha veszteségeket is kell elszenvednünk, és helyettesítsük azokat az Ő országának új dolgaival. (Aki lop, az ne lopjon többé. Efézus 4:28; és adót fizetni. Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki. Róma 13:6)

Ahhoz, hogy motiváltak legyünk a régi dolgok feladásában, ott van az örök élet ígérete és az igazságosság országának értékei, olyan értékek, amelyek nyugalmat és békét hoznak lelkünknek. (Isten országa nem evés és ivás, hanem igazságosság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Róma 14:17)

Ha Isten Országában akarunk lenni, fel kell hagynunk az adórablással, a régi dolgokat az Országból származó új dolgokkal kell felváltanunk, és fel kell hagynunk azok a dolgok utáni sóvárgással, amelyek nem a miénk. (Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré. Máté 22:21; Ne kívánd felebarátod dolgait. Mózes 5:21) Ha elhatározzuk, hogy nem használjuk vagy keresztre feszítjük a régi dolgokat, akkor elveszítjük azokat az anyagi előnyöket, amelyekkel egykor rendelkeztünk. Nehézségek merülnek majd fel az életünkben, lesznek nehéz helyzetek, de érdemes megpróbálni. (E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.. János 16:33)

Ezekkel a nehézségekkel együtt az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy megadja nekünk az Ő békéjét. (Az igazságosság műve lesz a béke, az igazságosság gyümölcse: nyugalom és örök békesség. Ézsaiás 32:17) Azoknak, akik megértik a felső ország értékeit, és eltökéltek abban, hogy feladják a régi dolgokat, hinniük kell abban, hogy Isten nem hagyja őket magukra, és hogy betölti mindennapi szükségleteiket. (Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.. Máté 6:33; Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert Ő maga mondta: “Soha nem hagylak el titeket”. Zsidókhoz írt levél 13:5)

Sokan azok közül, akik arra hivatottak, hogy részesüljenek Isten Országának dolgaiból, nem hajlandók megfizetni az árat, amely gyakran túl magasnak tűnik. De hozzá kell tennünk, hogy ez a hozzáállás csak távol tartja őket az Országtól. Isten figyelmeztet minket, hogy aki vétkezik, az nem ismeri Istent!

Ha ekkorra már nem engedelmeskedünk Isten parancsának, ha illegálisan dolgozunk, vagy a közlekedési törvények iránt közömbösen vezetjük járművünket, ha a világ televíziója/internet a táplálékunk, ha csúnya szavakat használunk… az azt jelenti, hogy még mindig a bukott állapotban vagyunk, amelyben a bűn életforma, még nem születtünk Istentől. (Minden embernek alá kell vetnie magát a kormányzó hatalomnak. Mert nincs más hatalom, csak Istentől való, és azokat, amelyek léteznek, Isten állította fel. Róma 13:1; Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet hivalkodó gőgje, nem az Atyától van, hanem a világtól van. 1 János 2:16).

Meg kell értenünk, hogy még ha több vallási szertartást is végzünk: ha templomba járunk, imádkozunk, nyelveken szólunk, prófétálunk, de nem járunk az igazság szerint, Isten azt mondja nekünk, hogy nem ismer minket! (Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Máté 7:21; Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” Máté 7:21-23)

Ha a Szentlélek nem győzött meg minket a bűn állapotáról, az azt jelenti, hogy az újjászületés nem történt még meg. Az első dolog, amit a Szentlélek tesz azzal, aki befogadja Isten Igéjét, az az, hogy meggyőzi őt a bűn állapotáról. Ez a kezdet. A Lélek nem lakhat az emberben anélkül, hogy ne győzte volna meg őt erről az állapotról. (És amikor Ő (a Szentlélek) eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról… János 16:8)

A Szentírás világos különbséget tesz sötétség és világosság között. Aki a világosságban jár, annak a bűn többé nem életforma. Őt az jellemzi, hogy lemond a régi dolgokról, és éhes/szomjas az igazságra és a tisztaságra. (Aki Istentől született, az nem vétkezik, mert az ő magva megmarad benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született. 1 János 3:8)

Legyünk nagyon óvatosak, hogy ne keverjük össze a felülről született embert, akinek van bukása, azzal, aki még nem adta fel a sötétség országának dolgait. Ne csapjuk be magunkat, és ne állítsuk, hogy nincs bűn nélküli ember, és ezáltal ne engedjük magunkat a sötétség dolgainak. (Aki vétkezik, az ördögtől van. 1János 3:8).

Összehasonlíthatatlan különbség van aközött, hogy valaki sötétségben él, nem teljesen vetette alá magát Isten parancsolatainak, és valaki, aki teljesen alávetett, de hibába/bűnbe esik.

Az első esetben beszélhetünk állandó bűnről és a régi dolgok sötétségében, Isten nélkül való életről, még akkor is, ha az illető kijelenti, hogy megtért Istenhez. (Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és mégis a sötétségben járunk, akkor hazugok vagyunk, és nincs meg bennünk az igazság; 1Jn 1:6; Aki vétkezik, az ördögtől van. 1 János 3:8)

A második esetben nem kívánt véletlen bűnről beszélünk. Ebben az esetben a bűn megvallásával lehetőség van a megtisztulásra az Úr vére által. (De ha a világosságban járunk, ahogy Ő maga is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. 1 János 1:7) A Szentírás nagyon világosan megmondja, hogyan ellenőrizhetjük magunkat. Ha új teremtmény vagyunk: a régi dolgok eltűntek. (Ha tehát valaki Krisztusban van, az új teremtmény; a régiek elmúltak… 2 Korinthus 5:17).

Ellenálló magatartás

Egy másik régi dolog, amiről nehéz lemondanunk, ami olyan életmódot biztosít számunkra, amiből hiányzik a túl sok gond, az az ellenállás hozzáállása azzal szemben, aki bántani akar minket. Amikor valaki el akarja venni a holminkat, meg akar alázni minket, a régi “ember” különböző megoldásokat keres, hogy ezt megakadályozza. Ezek az egyszerű ellenállási gesztusoktól kezdve a durvább és még durvább magatartásig terjednek; lehet ez dühkitörés, vagy akár a rendőrség hívása is… Nézzünk egy példát: Ha este hazaérünk a munkából, és azt tapasztaljuk,

hogy valaki elfoglalta a személyes parkolóhelyünket, rendelkezésünkre áll az a lehetőség, hogy felemeljük az ablaktörlőjét, hogy kifejezzük elégedetlenségünket. Lehet, hogy nem fog törődni vele, és még egyszer fel kell emelnünk, majd ha továbbra is fennáll, akkor fenyegető üzenetet kell hagynunk neki… vagy hívnunk kell a.  Ha világi/ellenállási módszerekhez folyamodunk a probléma megoldására, akkor bizonyára megtaláljuk magunknak a megoldást, de ha a felsőbb dolgokhoz/ nem ellenálláshoz folyamodunk, akkor már csak a megaláztatás marad.

Talán egyetértünk az ellenállás-mentesség néhány apróbb aspektusában (megengedjük, hogy valaki kihagyja a sorban állást, hogy orvoshoz jusson) – amikor azonban pénzügyi stabilitásunk vagy testi épségünk kerül veszélybe, hirtelen megváltoznak a prioritásaink, és már nem látjuk tisztán a Mennyei Királyság ezen értékeit/dolgait.

Mindazonáltal, ha Isten jelenlétében akarunk lenni és az Ő békéjét akarjuk élvezni, el kell fogadnunk az árát, hogy lemondunk erről a régi dologról, ami csak bajt hoz, és az Úr tanításával helyettesítjük. (De mondom nektek: ne álljatok ellen…) Ha nem értjük meg, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy a végsőkig megvalósítsuk üdvösségünket, és hogy olyanokká kell válnunk, mint az Úr Jézus, ha nem értjük meg, hogy Isten országa megköveteli, hogy igazságban éljünk, békességes emberek legyünk, bővelkedjünk türelemben, szeretetben… akkor ragaszkodni fogunk a régi dolgokhoz, hogy megóvjuk magunkat a bajtól.

A végén egy kis ellenállást fogunk tartani, hogy amikor minden oldalról körülvesznek minket, hogy megkönnyítsük az életünket, akkor is fenntartunk néhány rejtett szándékot, egyfajta féligazságot, néhány be nem jelentett munkát, megvesztegetést… Ahhoz azonban, hogy beléphessünk Isten országába, el kell adnunk mindent, amink van, hogy lemondjunk minden régi dologról, hogy megvehessük azt az új kincset/ dolgokat, amelyekkel a régiek helyébe léphetünk. (A mennyek országa olyan, mint egy kereskedő, aki finom gyöngyöket keresett, és miután talált egy nagy értékű gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije volt, és megvásárolta azt. Máté 13:45; Hanem keressétek először az Ő országát és az Ő igazságát. Máté 6:33)

Aki az Ország mellett dönt, annak Isten erős kezében kell hagynia magát, és Isten maga kezd el munkálkodni. Ő fogja végigkövetni az utunkat, amely elvezet minket a békességhez, a bőséges türelemhez, a szeretethez… (Ezért is képes örökre megmenteni azokat, akik Istenhez közelednek, általa. Zsidókhoz írt levél 7:25)

Önvizsgálat:

  • A régi dolgok még mindig az életformámat jelentik?
  • Szeretem-e Isten Országának értékeit, szomjazom-e a tisztaságára?
  • Ügy kerestem-e a fenti dolgokat, mint a kincset?

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román