“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

A Szentírás szava azt mondja, hogy az Isten Országának felső dolgait kell keresnünk, és nem a földön található, alsó dolgokat. (Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafel valókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,; Az odafel valókkal törődjetek, nem a földiekkel.. Kolossé 3:1-2)

De ahhoz, hogy ezeket a dolgokat fentről keressük, a fő feltétel az lesz, hogy ismerjük őket. Szomorúan vesszük észre, hogy sokak számára Isten Országa és a benne lévő dolgok rejtély maradnak, és nem sikerül valaha is megismerniük azokat. (A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. 1 Korintus 2:9)

Az Úr Jézus példaként Jeruzsálem városát hozza fel nekünk, amely nem ismerte azokat a dolgokat, amelyeket Ő hozott – dolgokat, amelyek békét adhattak volna neki. (Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! De most elrejtettek a te szemeid elől. Lukács 19:42) Ezzel a kijelentésével az Úr Jézus a legsúlyosabban figyelmeztet bennünket arra, hogy sokan közülünk pontosan ugyanabba a helyzetbe kerülnek.

Az Isten Királyságának dolgai a Szentírásban felső dolgok/feletti dolgok, Isten dolgai/a Lélek dolgai néven is ismertek. Ezek a dolgok hiteles képet adnak e Királyság természetéről és Isten szívéről. A Lélek dolgai azonosak Isten dolgaival; láthatjuk őket, ha megnézzük a Lélek gyümölcsét az ember jellemében, ami a következő: bőséges türelem, kedvesség, békesség, szeretet…

Ezek a fenti dolgok, amelyeket Isten mindannyiunk számára előkészített, hogy azokban járjunk, teljes képtelenségek a szellemileg halott/világi ember számára; ezért nem fogja követni őket, mivel képtelen megérteni őket. (Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelki képen ítéltetnek meg.. 1 Korintus 2:14; lásd még Máté 13:19)

Senki sem fog beleegyezni abba, hogy feladjon egy régi dolgot, ami ebben az életben működik, egy új dolog miatt az Országból, amit nem ért, és ez bajba fogja sodorni; soha nem fogja “mindenét odaadni” valamiért, aminek nem érti az értékét. Ha jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy sokan azok közül, akik meg vannak győződve arról, hogy ismerik Istent, és hogy “újjászülettek”, természetesen ellenállnak/ellenállást alkalmaznak, (kezdve verbálisan a szavak által, egészen az igazságszolgáltatásig), amelyet a világban felmerülő számos problémájuk megoldására használnak; nem látják okát annak sem, hogy miért kellene lemondaniuk róla.

Ha azonban bővelkedni akarunk a türelemben, és valóban meg akarjuk ismerni Istent, akkor fel kell adnunk mindenféle ellenállást. Azoknak, akik még nem tanulták meg, hogyan ne álljanak ellen annak, aki bántja őket, saját tapasztalatainkból elmondhatjuk, hogy csak így juthatnak el abba az áldott helyzetbe, hogy megtapasztalják a bőséges türelmet, ugyanakkor sokak számára lábtörlőnek kell lenniük.

Sokan hallottak már a Lélek gyümölcséről, de kevesen tapasztalták meg a Lélek dolgainak követését. Azzal, hogy csak hallunk a felülről jövő dolgokról, nem fogjuk tudni megismerni azokat, hanem a saját erőnkből kell megpróbálnunk megismerni őket. Csak Krisztus parancsolatainak megtartása és megtapasztalása által válhatnak ismertté számunkra. (A parancsolat célja a szeretet. 1Timóteus 1:5; A szeretet pedig élet az ő parancsolatai szerint. 2 János 1:6)

A természetes ember menekül a szenvedés és az alázat elől… de valójában ez az Isten megismerésének útja. Képzeljük magunkat abba a helyzetbe, hogy egy olyan főnök alkalmazottjai vagyunk, aki sérteget minket, nem fizeti ki a teljes fizetésünket, arra kényszerít, hogy keményebben dolgozzunk… Mit tennénk? Várnánk-e ezt a lehetőséget, hogy bőséges türelmet tanusitsunk magunkban? Vagy elégedetlenkednénk, és ellenállnánk neki, amikor csak lehetőségünk lenne rá, és mindenkinek elmondanánk, milyen nehéz helyzetben vagyunk? (Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Jakab 1:2)

Ha valaki megbánt téged és feldühít, mit teszel? Vizet veszel a szádba, hogy ne tudj beszélni, ahogyan azt ma egyesek tanítják? Vagy nem fogsz ellenállni, ahogy az Úr tanít minket? Ez az egyetlen megoldás a bőséges türelem megismerésére. (Amikor azt teszed, ami helyes, és szenvedsz érte, és türelmesen elviseled, ez kegyelmet talál Istennél. 1 Péter 2:20)

Ha nem értjük meg annak az Országnak a természetét, ahová elhívást kaptunk, akkor biztosan nem fogjuk eladni mindenünket, amink van, és nem fogjuk feladni a régi dolgokat sem, amelyek biztosítják az életszínvonalunkat. Ez csak akkor fog megtörténni, ha szeretjük a hosszútűrést, amely a fenti dolgokhoz tartozik, és ha kincsként fogjuk keresni, csak akkor fogjuk megismerni, csak akkor fogjuk elérni, hogy megismerjük Isten szívét. (És ez az örök élet, hogy megismerjék az egyetlen igaz Istent. János 17:3; És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:24)

Ha nem tartjuk meg az Úr parancsolatát, aki azt mondja, hogy ne álljunk ellen azoknak, akik bántanak minket, akkor a végén nem fogjuk megtapasztalni a bőséges türelmet, még kevésbé a békességet, az áldást, a szeretetet… (Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. Máté 5:39)

Bőséges türelem nélkül nem leszel képes megáldani azt, aki átkoz téged, nem leszel béketeremtő, és nem leszel képes táplálni az ellenségedet sem. Nem fogjuk megismerni Istent sem, aki tele van irgalommal és könyörületességgel, lassú a haragra, és tele van jósággal. (2 Mózes 34:6); “Az Úr bővelkedik a türelemben”. (Zsoltárok 145:8)

Ha még nem kerestük és nem járunk e dolgok után fentről, akkor megkérdőjelezhetjük, hogy a Szentlélek valóban bennünk lakik-e, hiszen akik a Lélek szerint élnek, azok a Lélek dolgai szerint járnak. (Róma 8:6)

Nem beszélhetünk új kezdetről, ha nem utasítottuk el a régi dolgokat, és nem szeretjük ennek az Országnak az új dolgait. (Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.. 2 Korintus 5:17)

Ez a cikk Az Újjászületés című füzet része. Ha többet szeretnél olvasni Isten Királyságáról, meghívunk, hogy olvasd el a Az Újjászületés című könyvecskét, amely online ingyenesen elérhető.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Statisztikák

Cím

Bukarest, Románia

Telefon

+36 304 0281 57
+40 753 2425 42

A TisztaIge.hu

Konzervatív, felekezeten kívüli keresztények kis csoportja vagyunk. Célunk, hogy életünket teljes engedelmességre vigyük az Úr Jézus tanításainak, kizárólag a Biblia szava szerint, felekezeti tanításoktól változatlanul.

Adja meg az alábbi e-mail címét, hogy értesítést kapjon az új bejegyzésekről

Szerzői jog © 2022 TisztaIge.hu – Minden jog fenntartva

Hozzáférés weboldalunkhoz a következő nyelven is:
Angol       Spanyol        Francia        Portugál        Német        Olasz        Lengyel        Román